Chia sẻ tin này:

8h 22/9 Đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 4 ô 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐧 Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 – 𝐆𝐢𝐚́ 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟓𝟎𝐭𝐫/𝟏𝐦𝟐

Diện tích: 139m2
Hướng: Hướng nhà
Mặt tiền: 9m
Lộ giới: 36m
1 năm trước
Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

8h 22/9 Đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 4 ô 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐧 Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠, 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠

– 𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐜𝐮̛̣𝐜 đ𝐞̣𝐩, 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡

– 𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝟗𝐦 – 𝟗.𝟓𝐦

– 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟑𝟗𝐦𝟐

– 𝟐 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐡𝐨𝐚 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡.

𝐆𝐢𝐚́ 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝟓𝟎𝐭𝐫/𝟏𝐦𝟐 𝐋𝐇 𝐧𝐠𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐅𝟎

Đ𝐓: 𝟎𝟗𝟖𝟖 𝟐𝟎𝟗 𝟔𝟖𝟖

Chia sẻ tin này:

Nhà đất bán khác tại Vĩnh Phúc