KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI BẮC ĐẦM VẠC – RIVER BAY VĨNH YÊN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI BẮC ĐẦM VẠC – RIVER BAY VĨNH YÊN

Khu đô thị hiện đại bên hồ điều hòa xanh mát: Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc - River Bay Vĩnh...