Quy định mới từ 1/9/2021, người có nhà đất cần biết

Quy định mới từ 1/9/2021, người có nhà đất cần biết

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT Có hiệu lực từ ngày 1/9/2021, sửa đổi bổ sung một số điều của 9 Thông tư...